eco farming logo

Home Oznamy
Info o programe Dyscom PDF Tlačiť E-mail

Počítačový program DysCom SK autorky PaedDr. Sandry Srholcovej je jeden z mála počítačových programov zameraných na prácu s postihnutými deťmi. Je tak široko koncipovaný, že sa dá využiť pri výuke čítania u zdravých i postihnutých detí, najmä u detí s poruchami učenia, pri náprave rečových chýb, na rozširovanie slovnej zásoby detí a na zlepšenie porozumenia reči u žiakov s poruchami sluchu. Program, na ktorom autorka pracovala vznikal po dobu niekoľkých rokov a nadobúdal tak stále väčšiu variabilitu a počet cvičení. S návrhom na pomôcku k čítaniu prišla autorka do špeciálnej školy( kde som pracovala ako riaditeľka), ktorú navštevovali mentálne postihnutí a autistickí žiaci. Jednotlivé návrhy cvičení mala nahodené na papieri a u detí si odskúšavala ich reakcie, porozumie úloh, ale aj ich účinnosť. Pri každej ďalšej návšteve obsah pomôcky autorka obohacovala a činnosti žiakov sa rozširovali.  Asi po trojročnej práci pristúpila autorka k technickému spracovaniu učebnej pomôcky IT technikom, ktorý za zrealizovanú  prácu dostal od autorky honorár. Po dokončení programu autorka pracovala dlho na  korekciách a konečných úpravách. Hotová učebná pomôcka prešla posúdením Štátneho pedagogického ústavu a bola schválená Ministerstvom školstva SR ako špeciálna učebná pomôcka. Učiteľom, psychológom i rodičom želám mnoho úspechov v práci s učebnou pomôckou DysCom SK.


Mgr. Eva Brestenská

Vo Vancouveri 21. 9. 2015

 


Powered by Dyscom.sk . Designed by Frantisek Lee